Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย 
 18-6-2563
 

               

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมรวบรวมขยะอันตรายเพื่อเตรียมส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ โรงจอดรถเทศบาลตำบลสันป่าเปา ดำเนินงานโดย เทศบาลตำบลสันป่าเปา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size