Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
ตลาดนัดขยะหมู่ที่3 ครั้งที่ 3 
 5-2-2561
 

               ตลาดนัดขยะหมู่ที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size