Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
กรรมการบริหารจัดการขยะ ม.2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะในงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสันป่าค่าง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
 6-2-2561
 

               กรรมการบริหารจัดการขยะ ม.2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะในงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสันป่าค่าง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสันป่าเปาขอเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเราให้สะอาดปราศจากขยะอย่างยั่งยืน

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size