Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
ส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 18-3-2563
 

               13 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกส่งน้ำอุปโภคบริโภค ณ บ้านสายนอก หมู่ที่ 1 พร้อมแกลลอนเก็บน้ำ ?? เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ใดต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-132362 ต่อ 17

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size