Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
พ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 
 18-3-2563
 

               17 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในตำบลสันป่าเปา

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size