Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
ดูดโคลนในหมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
 18-3-2563
 

               วันที่ 17 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการดูดโคลนในหมู่บ้านบ่อหินวิลล่า หมู่ที่ 3

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size