Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 18-3-2563
 

               วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลจัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563 พิธีเปิดโดย นายสุวัจน์ ณ วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา วิทยากรโดย นายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size