Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
ดูดโคลนในหมู่บ้านใบไม้ หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
 20-3-2563
 

               วันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสันป่าเปา โดยท่านนายกสุวัจน์ ณ วิชัย , รองนายกสุชาติ สุคำมูล และประธานสภา นายเสกสรร เจริญเมือง นำคนงานเข้าดูดโคลนในหมู่บ้านใบไม้ หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size