Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document
ออกพ่นละอองน้ำและล้างถนนในพื้นที่ บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 
 20-3-2563
 

               วันที่ 19 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกพ่นละอองน้ำและล้างถนน ในพื้นที่ บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าเปา เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5

คลิ้กที่รูปเพื่อดู full size