Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ
20-2-2562

               
ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหากองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)เป็นจำนวนมาก ผู้สนใจติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ได้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอ่ียดได้ที่ 02-4569452 หรือ 02-356089337


ไฟล์แนบ :