เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
29-12-2555

               เทศบาลตำบลสันป่าเปา ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)แบบปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้มีมติเห็นชอบ

ไฟล์แนบ : 111.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.