Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ขอเชิญร่วมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย
21-11-2562

               
ขอเชิญร่วมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย   
  
พบกับการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์(OTOP) , กาดหมั้วคัวฮฮม, คอนเสิร์ตนักร้องดั้ง, การประกวดสาวงามอำเภอสันทราย , การออกร้านมัจฉากาชาด , การแสดงของเด็กและเยาวชน , การแข่งขันทำอาหารของกลุ่มสตรีแม่บ้าน , การแข่งขันชกมวยและกิจกรรมการละเล่นต่างๆมากมาย


ไฟล์แนบ :