Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563
19-12-2562

               

แจ้งประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเก็บตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปครับ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนมิถุนายน 2563    และให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ชำระภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563ไฟล์แนบ :