Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลสันป่าเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-1-2563

               

ไฟล์แนบ : 1156.pdf