Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายวิเชียร เล็นไหม ถึงบ้านนางลาวัลย์ เบี้ยไธสง หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
23-1-2563

               

ไฟล์แนบ : 1157.pdf