Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
19-5-2563

               

ไฟล์แนบ : 1194.pdf