Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บขยะและนำขยะไปกำจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา ประจำปี 2564
22-9-2563

               

ไฟล์แนบ : 1364.pdf