Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและนำขยะไปกำจัด
8-10-2563

               
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและนำขยะไปกำจัด
ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าเปา จะออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและนำขยะไปกำจัด ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา เวลา 14.30-16.00 น. ณ วัดสันต้นเปา
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6 บ้านพยากน้อย เวลา 13.00-14.30 น. ณ หน้าวัดพยากน้อย
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
หมู่ที่ 2 บ้านป่าก้าง เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าเปา
หมู่ที่ 4 บ้านขัวโก เวลา 13.00-14.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านหนองอึ่ง เวลา 14.30-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
ขอบพระคุณค่ะ


ไฟล์แนบ : 1374.jpg