Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ บริเวณหน้าโกดังลิ้มศักดากุล ถึง ปากทางเข้าหมู่บ้าน พี เค วิลล์ หมู่ที่ 6 บ้านพยากน้อย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
24-9-2563

               

ไฟล์แนบ : 1406.pdf