เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
19-9-2556

               

- สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- กิจการตลาด

- กิจการจำหน่ายสินค้า

- กิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

 ไฟล์แนบ : 158.pdf
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.