เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)
1-3-2559

               

ไฟล์แนบ : 630.docx
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.