Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขยะ ขน และนำไปกำจัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-11-2560

               

ไฟล์แนบ : 705.pdf