เทศบาลตำบลสันป่าเปาใหม่

 
Untitled Document

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
16-5-2561

               

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่"วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ ลานเอนกประสงค์บ้านหนองอึ่ง  หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่าเปา  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น.   

พบกับหน่วยบริกาารเคลื่อนที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน  มาให้บริการพ่อแม่พี่น้อง

 ไฟล์แนบ :
 
   
     
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-132362   e-mail : admin@sanpapao.go.th
copyright © 2007 All rights reserved.