Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
24-4-2561

               

 

รายงานผลการดำเนินงาน ปปช.ไฟล์แนบ : 875.pdf