Google
“ตําบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม นําด้วยธรรมาภิบาล บนฐานแห่งความพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน"
ติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้ทาง 

Untitled Document

ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าเปา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเก็บ ขนขยะ และนำขยะไปกำจัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-11-2561

               

ไฟล์แนบ : 984.pdf